Bijles

Zit je op de basisschool, voortgezet onderwijs, of middelbaar beroepsonderwijs en herken jij je in een van deze situaties?

Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.

Het is goed te doen, maar ik blijf maar achter lopen.

Vroeger haalde ik hoge cijfers, nu is het niet meer zo simpel.

Het gaat me nooit lukken hier een voldoende voor te halen, help!

Ik kan, wil en moet hoger dan een acht halen.

De uitleg snap ik, maar zelf lukt het me niet.

Met iets meer moeite is het zeker te doen, zeg ik nu al twee jaar lang.

Na een tentamen heb ik meestal een goed gevoel. Tot ik mijn cijfer krijg..

Dan gaan we er vanaf nu samen aan werken!

Bijles is mogelijk voor de volgende vakken:

Nederlands

Engels

Frans

Duits

wiskunde

natuurkunde

scheikunde

muziek

geschiedenis

aardrijkskunde

biologie